Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Rejestru Statków (..)

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Rejestru Statków S.A.

29 Lipca 2021

We środę, 28 lipca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z przedstawicielami Polskiego Rejestru Statków S.A.: dyrektorem Pionów Nadzorów Przemysłowych oraz zastępcą dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych.

Podczas spotkania omówiono przebieg współpracy oraz ustalono kierunki dalszych działań, zgodnie z Porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 15 marca 2017 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Polskim Rejestrem Statków S.A.

Celem współpracy obydwu instytucji jest eliminowanie zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, związanych z prowadzeniem działalności w zakresie geologii i górnictwa, zarówno na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej, jak i na terytorium lądowym Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres podjętej współpracy obejmuje działania związane z budową, eksploatacją, remontem oraz likwidacją środków technicznych będących elementami zakładów i zakładów górniczych.

do góry