Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”

Spotkanie w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”

29 Lipca 2021

W środę, 28 lipca br. w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu odbyła się narada kierownictwa tego zakładu górniczego z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz lekarzem medycyny pracy.

Tematem spotkania była analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego za lata 2019-2020 w KWB „Bełchatów”.

Podczas spotkania omówiono między innymi:

  • przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych w latach 2019-2020,
  • czynniki szkodliwe i wyniki badań środowiska pracy,
  • stan bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie górniczym w latach 2019-2020,
  • zagrożenia dla bezpieczeństwa i ruchu zakładu górniczego wynikające z pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz podjęte działania mające na celu ich zminimalizowanie,
  • wnioski techniczno-organizacyjne dotyczące poprawy warunków pracy, wynikające z kontroli stanowisk pracy oraz analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W spotkaniu uczestniczyli zakładowi społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele służb bhp oraz kierownicy działów zakładu górniczego.

do góry