Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy (..)

Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego „Lubin”

23 Maja 2024

W środę, 22 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

Podczas spotkania przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych, najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów, zasad techniki górniczej, zasad bezpieczeństwa pracy przy robotach górniczych i podczas obsługi urządzeń energomechanicznych oraz niebezpiecznych zdarzeń pożarów podziemnych. Zwrócono uwagę na odnotowywane przypadki niewłaściwie organizowanej i wykonywanej pracy w oddziałach górniczych. Omówiono również nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli podziemnych zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

do góry