Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami UDT

Spotkanie z przedstawicielami UDT

5 Października 2018

W czwartek, 4 października br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku, w związku z realizacją porozumienia w sprawie współpracy, zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się  spotkanie z przedstawicielami kierownictwa: Oddziału UDT w Katowicach, Biur UDT w Bielsko-Białej, Gliwicach, Dąbrowie Górniczej i Opolu, OUG w Gliwicach, Katowicach i Rybniku, SUG w Katowicach oraz Departamentu Energomechanicznego WUG w Katowicach.

Program obrad prowadzonych przez dyrektora OUG w Rybniku, obejmował:

  • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku;
  • przedstawienie właściwości miejscowej i rzeczowej OUG w Rybniku, Gliwicach i Katowicach oraz SUG w Katowicach;
  • wyszczególnienie nadzorowanych zakładów górniczych - stan bieżący (po restrukturyzacji i zmianach własnościowych) związany z  likwidacją w całości lub części zakładów, w szczególności dotyczących funkcjonowania na powierzchni po zakończeniu wydobycia w podziemnych zakładach górniczych i ograniczenia zakresu ich działania;
  • przedstawienie zmian organizacyjnych w UDT wprowadzonych w ostatnim okresie;
  • omówienie wybranych zdarzeń i wypadków związanych z eksploatacją urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT, w tym omówienie przyczyn i okoliczności wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 12 września 2018 r., w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju;
  • omówienie przyczyn i okoliczności pożaru egzogenicznego agregatu sprężarkowego, zaistniałego w dniu 29 czerwca 2018 r., w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju;
  • omówienie współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji organów.
do góry