Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń.

4 Października 2018

W czwartek, 4 października br. w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu odbyło się 17. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bierunia, Dyrektor KWK Piast - Ziemowit oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Okręgowego Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK Piast - Ziemowit.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2018 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej, wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą: rejonu niecek bezodpływowych w dzielnicy Bijasowice, wraz z przedstawieniem działań podejmowanych przez kopalnię, w celu ograniczenia zagrożenia powodziowego w przedmiotowym rejonie, prac związanych z zamknięciem ujścia potoku Stawowego i odwodnienia rejonu ul. Hodowlanej oraz przedstawiono problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni. Podczas spotkania przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry