Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w (..)

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

10 Listopada 2015

10 listopada br. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa krakowskiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Uczestniczyli w nim również pracownicy inspekcyjno-techniczni OUG oraz inspektorzy UDT branży ciśnieniowej i urządzeń transportu bliskiego. 

Uczestnicy spotkania przedstawili stan bezpieczeństwa w górnictwie na terenie swojej właściwości miejscowej oraz omówili problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych w zakładach górniczych i podlegających dozorowi technicznemu.

Ponadto dyskutowano o formach wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Uczestnicy narady wskazali na potrzebę kontynuowania spotkań, dzięki którym ułatwiona jest wymiana doświadczeń oraz informacji dotyczących bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych w zakładach górniczych.

do góry