Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w (..)

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie

12 Grudnia 2017

W poniedziałek, 11 grudnia br., z inicjatywy dyrektora OUG w Krakowie, odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z kierownictwem Oddziału UDT w Krakowie. Uczestnicy obrad przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu, stosowanych w zakładach górniczych. Ponadto omówiono współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Zasady współpracy organów nadzoru górniczego z UDT reguluje porozumienie zawarte 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

do góry