Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

12 Grudnia 2017

We wtorek 12 grudnia br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się XI Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. Wójtowie Gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in.:

  • informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w II półroczu 2017 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.,
  • sprawozdanie Kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej
    w okresie II półrocza 2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego w tym okresie,
  • omówienie zaplanowanych na I półrocze 2018 r. robót górniczych i prognozowanych w tym okresie oddziaływań na powierzchnię terenu,
  • przedstawienie przez Dział Szkód Górniczych oraz Dział Ochrony Środowiska L.W. Bogdanka S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w II półroczu 2017 r. (tj. ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne itp.).

 

do góry