Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu (..)

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku

12 Września 2016

12 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tematem spotkania było podsumowanie rezultatów dotychczasowych kontroli przeprowadzonych na otworach poszukiwawczych ropy naftowej oraz gazu ziemnego, w tym gazu ze złóż niekonwencjonalnych, na terenie województwa pomorskiego. Obie strony wymieniły się doświadczeniami z przeprowadzonych kontroli i zgodziły się, że m.in. dzięki stosowanej profilaktyce oraz wzrostowi świadomości przedsiębiorców ilość stwierdzonych nieprawidłowości spadła w stosunku do lat ubiegłych.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry