Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego (..)

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Kadra”

28 Kwietnia 2021

We wtorek, 27 kwietnia br., odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „Kadra”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówiono między innymi:

  • aktualny stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2020 roku oraz I kwartale 2021 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, skutkujących wstrzymywaniem przez nadzór górniczy robót górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, stwierdzone na podstawie zakończonych badań prowadzonych przez Dyrektora OUG w Gliwicach.

Podczas prezentacji bieżącego stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, szczególną uwagę zwrócono na wzrost liczby wypadków śmiertelnych w górnictwie, w tym w górnictwie węgla kamiennego.

Poruszono również kwestie dotyczące znaczenia dokumentacji tworzonej w zakładzie górniczym dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu, której zawartość jest często sumą doświadczeń i dobrych praktyk. Podkreślono także znaczenie roli osób dozoru ruchu w bezpiecznym kierowaniu i organizacji robót górniczych.

do góry