Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przyjęto raport z realizacji programu „Poprawa (..)

Przyjęto raport z realizacji programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w 2020 r.”

27 Kwietnia 2021

We wtorek, 27 kwietnia br. odbyło się, w formie wideokonferencji, posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” podsumowującego V etap programu, okres realizacji lata: 2020-2022. Uczestniczył w nim Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego - Piotr Wojtacha.

Podstawą realizacji programu jest Uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie jego ustanowienia. Wnioskodawcą V etapu programu był Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcja Koordynatora Programu i Głównego Wykonawcy została powierzona Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy - Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

W trakcie posiedzenia przedstawiony został raport z realizacji zadań V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w 2020 r.”

Raport składał się z dwóch części:

  • A - dotyczącej realizacji zadań z zakresu służb państwowych;
  • B - dotyczącej realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

W raporcie przedstawiono:

  • podstawy realizacji, cele i koordynację V etapu programu wieloletniego /część A i B/;
  • podsumowanie realizacji grup tematycznych /część A/ i przedsięwzięć programu /część B/;
  • streszczenia zrealizowanych etapów zadań z zakresu służb państwowych /część A/ oraz projektów /część B/;
  • upowszechnianie wyników realizacji zadań i projektów /część A i B/;
  • harmonogram realizacji zadań /część A/ oraz projektów /część B/ i poniesione nakłady;
  • wykaz aparatury naukowo-badawczej amortyzowanej w ramach realizacji projektów /część B/.

Przedstawiony materiał sprawozdawczy dokumentował merytoryczne wykonanie prac oraz osiągnięte wyniki, formy ich upowszechniania jak również poniesione wydatki co pozwoliło na przekrojową ocenę przebiegu realizacji programu.

Zespół Koordynacyjny pozytywnie ocenił realizację i uzyskane w 2020 r. wyniki zadań programu wieloletniego, stwierdzając, że Raport z realizacji zadań został opracowany w sposób prawidłowy i wyczerpująco dokumentuje uzyskane wyniki.

do góry