Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami administracji geologicznej (..)

Spotkanie z przedstawicielami administracji geologicznej szczebla powiatowego z terenu województwa mazowieckiego

15 Czerwca 2016

14 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami administracji geologicznej szczebla powiatowego z terenu województwa mazowieckiego, dotyczące wymiany doświadczeń i informacji oraz wypracowania efektywnych zasad współpracy w zakresie nadzoru i kontroli prowadzonych w terenie robót geologicznych.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące pozyskiwania kopalin w ramach realizacji uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych, a także przypadki faktycznej eksploatacji złóż bursztynu na podstawie zatwierdzonego przez właściwy organ projektu robót geologicznych. Wskazano, że w konsekwencji nie zostaje opracowana dokumentacja geologiczna złoża kopaliny. Przedstawione zostały propozycje wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie opisanym praktykom.

W trakcie spotkania akcentowano zasadność zorganizowania w drugim półroczu br. kolejnego spotkania, poświęconego tym razem współpracy i współdziałaniu organów administracji geologicznej szczebla powiatowego oraz organu nadzoru górniczego w zakresie wydobywania kopalin i przestrzegania warunków koncesji.

do góry