Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w nowym (..)

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w nowym składzie

14 Czerwca 2016

13 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w nowo powołanym składzie na dwuletnią kadencję (2016-2017). Gremium opiniodawczo-doradcze prezesa WUG pracować będzie pod przewodnictwem prof. Józefa Dubińskiego. W skład 27-osobowej komisji wchodzą przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw górniczych, central związków zawodowych, stowarzyszeń oraz uczelni wspierających przemysł wydobywczy oraz WUG.

Podczas 38. posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przedstawiciele departamentów merytorycznych WUG zaprezentowali stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie za 2015 r. oraz w pierwszych pięciu miesiącach br. W porządku obrad znalazły się zagadnienia dotyczące przetargów na zakup maszyn, urządzeń lub materiałów wykorzystywanych w zakładach górniczych w kontekście wymogów  prawa zamówień publicznych i dyrektyw prawa Unii Europejskiej. Sporządzane przez przedsiębiorców specyfikacje warunków zamówienia nie są w gestii działania nadzoru górniczego. Dlatego przeprowadzone przez WUG analizy miały tylko charakter informacyjny.

Komisja zapoznała się z informacjami o zagrożeniu sejsmicznym dla powierzchni i wyrobisk dołowych w 2015 r., związanych z ruchem zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny i rudy miedzi. Ponad połowa wydobywanego węgla i całość wydobywanych rud miedzi pochodzi z pokładów zagrożonych tąpaniami. Prowadzona w zakładach górniczych profilaktyka, projektowanie i organizacja robót powodują, że wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z tym zagrożeniem jest znacznie mniej niż w latach 80. XX w.

W odniesieniu do realizacji uchwały z poprzedniego posiedzenia Komisji przedstawiciele przedsiębiorców zreferowali działania organizacyjno-techniczne w zakładach górniczych zmierzające do wyeliminowania z użytkowania aparatów ucieczkowych (izolującego sprzętu ochrony układu oddechowego) o wątpliwej sprawności. Oprócz wyrywkowych kontroli, reklamacji u producenta bądź wymiany sprzętu na sprzęt innego typu coraz częstsza jest praktyka przypisywania aparatu do konkretnego górnika lub ograniczania wielozmianowości jego użytkowania. W tym punkcie obrad przedstawiono także przedsięwzięcia WUG w celu opracowania i skonstruowania  nowego typu aparatu ucieczkowego.

do góry