Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami firm prowadzących prace w (..)

Spotkanie z przedstawicielami firm prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych

15 Listopada 2019

W czwartek, 14 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyła się okresowa narada z przedstawicielami firm usługowych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Naradę prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
  • uregulowania prawne oraz rozwiązania techniczne, dotyczące wykonywania prac na wysokości, przy wykonywaniu obudowy chodnikowej, w drążonych i przebudowywanych wyrobiskach korytarzowych,
  • zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Energii, z 28 sierpnia br. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
  • nieprawidłowości, stwierdzane podczas kontroli podmiotów gospodarczych świadczących roboty na rzecz zakładów górniczych,
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków zaistniałych w 2019 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom.
do góry