Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami instytucji społecznych (..)

Spotkanie z przedstawicielami instytucji społecznych reprezentujących pracowników KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG

22 Sierpnia 2013

21 sierpnia br., z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, w siedzibie KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze "Rudna", odbyło się spotkanie z kierownictwem ruchu oraz przedstawicielami ośmiu związków zawodowych, reprezentujących pracowników kopalni.
Celem narady, która stanowiła część posiedzenia Zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, było szczegółowe omówienie wyników prac Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wstrząsu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 19 marca 2013 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" w Polkowicach, powołanej Zarządzeniem nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 marca 2013 r., ujętych w końcowym Sprawozdaniu oraz ustaleń dyrektora urzędu poczynionych w trakcie prowadzonych równolegle badań przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

do góry