Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Okręgowych (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Okręgowych Inspektorów Pracy w Kielcach i w Łodzi

26 Listopada 2015

25 listopada br. odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z przedstawicielami kierownictwa Okręgowych Inspektorów Pracy w Kielcach i w Łodzi. W spotkaniu uczestniczył również zastępca dyrektora OUG w Kielcach. Podczas narady omówiono stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, wymieniono doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad warunkami pracy, spostrzeżenia dotyczące rozpatrywania skarg oraz ustalono wstępny plan wspólnych przedsięwzięć na rok 2016. W ramach tychże przedsięwzięć przewidziano między innymi wspólne kontrole w wytypowanych zakładach górniczych wydobywających kopaliny ze złóż objętych własnością górniczą na obszarze województw świętokrzyskiego i łódzkiego oraz współuczestnictwo w kampaniach promujących bezpieczeństwo pracy w górnictwie.

do góry