Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru ruchu i społecznymi inspektorami pracy PNiG Jasło

29 Września 2011

28 września br. w siedzibie PNiG Jasło Sp. z o.o. odbyło się spotkanie z przedstawicielami – osobami kierownictwa, dozoru ruchu, społecznymi inspektorami pracy zakładu wykonującego roboty geologiczne w ramach poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, któremu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie.
Podczas obrad przedstawiono w formie prezentacji:
- stan bezpieczeństwa w nadzorowanych zakładach górniczych z uwzględnieniem zaistniałych wypadków i zdarzeń, których przyczyny leżą po stronie "czynnika ludzkiego",
- problematykę "czynnika ludzkiego", jako głównej przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
- wymogi (w tym oznakowanie) dla wyrobów wprowadzonych do obrotu po 01.05.2004 r.
Ponadto omówiono wnioski i spostrzeżenia z działalności kontrolnej Urzędu za okres 2010 – 2011 r. w zakresie: bezpieczeństwa stosowanych urządzeń elektrycznych, przestrzegania przepisów dot. eksploatacji maszyn i urządzeń, prowadzenia profilaktyki przeciwerupcyjnej oraz stosowania środków ochrony indywidualnej w zakładach górnictwa otworowego.

do góry