Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru ruchu i społecznymi inspektorami pracy ZRG Krosno

23 Września 2011
22 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa, dozoru ruchu oraz społecznych inspektorów pracy Zakładu Robot Górniczych Krosno z zastępcą dyrektora OUG w Krośnie i pracownikami inspekcyjno-technicznych ds. wiertnictwa oraz ds. energomechanicznych.
W trakcie spotkania:
- przedstawiono stan bezpieczeństwa i wypadkowości w nadzorowanych zakładach górniczych,
- podsumowano działalność kontrolną Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie za okres 2010-2011r.,
- omówiono podstawowe cele i zadania organu nadzoru górniczego na 2011 r.
Ponadto, w oparciu o wyniki przeprowadzonych czynności inspekcyjno-technicznych w latach 2010 – 2011, omówiono m.in. problematykę związaną z:
- udziałem "czynnika ludzkiego" jako głównej przyczyny w zaistniałych zdarzeniach i wypadkach,
- oznakowaniem wyrobów wprowadzonych do obrotu po 01.05.2004 r.,
- przestrzeganiem przepisów dotyczących eksploatacji maszyn i urządzeń w zakładach górnictwa otworowego,
- bezpiecznym stosowaniem urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych,
- stosowaniem środków ochrony indywidualnej, prowadzeniem profilaktyki przeciwerupcyjnej oraz przeprowadzaniem okresowych kontroli maszyn i urządzeń przez osoby dozoru ruchu.
do góry