Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa, osobami dozoru ruchu i społecznymi inspektorami pracy ZRG Krosno Sp. z o.o.

31 Października 2012

30 października br. w siedzibie ZRG Krosno Sp. z o.o. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z osobami kierownictwa, dozoru ruchu, społecznym inspektorem pracy zakładu wykonującego roboty górnicze w ruchu zakładu górniczego wydobywającego ropę naftową i gaz ziemny.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa w nadzorowanych zakładach górniczych z uwzględnieniem zaistniałych wypadków i zdarzeń, których przyczyny leżą po stronie "czynnika ludzkiego" i niedoszacowania ryzyka zaistnienia wypadków,
- przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie wymogów ustalanych przez producentów oraz ustaleń kierownika ruchu,
- przyczyny i okoliczności, zerwania się wrzeciona głowicy płuczkowej i upadku urządzenia TOP DRIVE z podwieszonym przewodem wiertniczym na stół wiertniczy na wiertni Dukla 1, a także podjęte działania profilaktyczne w związku
z niebezpiecznym zdarzeniem,
- niebezpieczne zdarzenia i wypadki oraz zagrożenia od instalacji i urządzeń elektrycznych.
Ponadto przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z działalności kontrolnej Urzędu za okres 2011 – 2012 r. w zakresie: funkcjonowania dokumentu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników, bezpieczeństwa stosowanych urządzeń elektrycznych, przestrzegania przepisów dot. eksploatacji maszyn i urządzeń, prowadzenia profilaktyki przeciwerupcyjnej oraz stosowania środków ochrony indywidualnej.

do góry