Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Deregulacja w zakresie wyrobów stosowanych w górnictwie

Deregulacja w zakresie wyrobów stosowanych w górnictwie

2 Listopada 2012

30 października br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ponownie skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych. Ma to związek ze znaczącą modyfikacją tekstu projektu m.in. o charakterze deregulacyjnym. Zmniejszono bowiem katalog wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych. Partnerzy społeczni zostali poproszeni o zajęcie stanowiska do dnia 30 listopada 2012 r. Projekt ten oraz zestawienie opinii do poprzedniej wersji są dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacj http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/3/projekt/14434).

do góry