Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów (..)

Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny

25 Września 2013

24 września br. w siedzibie OUG w Krośnie odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu i pracowników inspekcyjno-technicznych z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny w powiatach: jarosławskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, przemyskim, przeworskim i ich przedstawicielami. Spotkanie dotyczyło gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.
Podczas narady omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w szczególności cele strategiczne w obszarze efektywnego wykorzystania bogactw mineralnych Polski dla obecnego i przyszłych pokoleń.
Przedstawiono zagadnienia dotyczące głównie tematyki związanej z racjonalną gospodarką zasobami złóż w procesie eksploatacji i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, obowiązkami służby geologicznej i mierniczej odkrywkowych zakładów górniczych, funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego.
Ponadto, w trakcie spotkania omówiono najistotniejsze zmiany dotyczące prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

do góry