Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ustroń: Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie

Ustroń: Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie

25 Września 2013

W dniach 25 – 27 września br. odbędzie się w Ustroniu konferencja Technika Strzelnicza w Górnictwie i Budownictwie zorganizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, Komitetem Górnictwa PAN, Stowarzyszeniem Polskich Inżynierów Strzałowych, Sekcją Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN oraz Katedrą Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN.
Celem konferencji, jaki postawili sobie jej organizatorzy, jest prezentacja i promowanie nowoczesnych rozwiązań stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie, budownictwie i szeroko pojętych zagadnieniach inżynierskich.. Tematyka spotkania obejmuje technikę strzelniczą we wszystkich rodzajach górnictwa, wyburzenia obiektów budowlanych metodą minerską, roboty inżynierskie z zastosowaniem materiałów wybuchowych, zagrożenia oraz oddziaływania robót strzałowych na środowisko oraz uregulowania formalno-prawne dotyczące zastosowania materiałów wybuchowych.
W konferencji weźmie udział wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach mgr inż. Mirosław Koziura. W trakcie konferencji pracownicy WUG przedstawią referat pt. "Roboty strzałowe w szybach".

do góry