Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących (..)

Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

31 Marca 2015

27 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. Podczas spotkania, któremu przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Gliwicach, omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników oraz powody
  i motywy wykonywania prac w sposób niebezpieczny;
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych
  w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w 2 miesiącach 2015 r.

Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na wyraźny wzrost liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2014 r. w stosunku do 2013 r. Następnie omówiono główne grupy przyczynowe wypadków oraz wypadkowość w zależności od stażu pracy pracowników, w oparciu o którą wyodrębniono dwie grupy pracowników, tj. pracowników ze stażem pracy od 1 do 5 lat oraz powyżej 20 lat. Podczas spotkania poinformowano o wynikach kontroli aparatów ucieczkowych KA-60.

Podczas omawiania przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zwrócono uwagę na konieczność:

 • organizowania transportu maszyn lub ich elementów zgodnie z warunkami ujętymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych,
 • bieżącego aktualizowania dokumentacji budowlanych oraz dokumentacji maszyn i urządzeń technicznych dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla,
 • skutecznego eliminowania nieprawidłowości związanych z obsługą i eksploatacją przenośników taśmowych.

Na zakończenie spotkania przekazano uczestnikom broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej wydane przez Wyższy Urząd Górniczy.

do góry