Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego w (..)

Wizyta Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

27 Marca 2015

W dniach 26 i 27 marca 2015 r. Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha oraz Dyrektor Departamentu Energomechanicznego Józef Koczwara złożyli wizytę w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie. Pierwszy dzień przeznaczony został na wizytację przedsiębiorcy PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, który na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie prowadzi działalność w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (łącznie 26 kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego) oraz podziemnego magazynowania gazu ziemnego w trzech złożowych magazynach (Strachocina, Husów, Brzeźnica). Po prezentacji działalności w siedzibie Oddziału odbyło się spotkanie na terenie Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina, podczas którego omówiono m.in. znaczenie działalności w zakresie podziemnego magazynowania gazu ziemnego dla wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz jego wpływ na większą stabilność dostaw gazu. Zaprezentowano także nowoczesną infrastrukturę napowierzchniową służącą do prowadzenia tej działalności.

W drugim dniu, podczas spotkania z pracownikami Urzędu, Wiceprezes WUG przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed organami nadzoru górniczego w bieżącym roku. Ponadto omówiono najważniejsze przepisy prawa, których wejście w życie wpłynęło na działalność organów nadzoru górniczego. Dyskutowano m.in. na temat przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ostatnia część spotkania poświęcona była omówieniu ważniejszych problemów związanych z bieżącą działalnością OUG w Krośnie.

Następnie Wiceprezes WUG udał się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, gdzie wziął udział w podsumowaniu wyników finału XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej „Historia zaklęta w skałach” oraz wręczeniu dyplomów i nagród.

 

do góry