Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących (..)

Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

21 Października 2016

W piątek, 21 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Podczas obrad omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
 • stan bezpieczeństwa pracy w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. oraz w dziewięciu miesiącach 2016 r.,
 • wnioski wynikające z kontroli podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości,
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od poprzedniego spotkania (30 marca br.),
 • sprawozdanie Komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach,
 • nowe zasady stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa,
 • nowelizację ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ,
 • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków
  i zdarzeń.

Ponadto szczególną uwagę zwrócono na:

 • udział przedstawicieli podmiotów usługowych w posiedzeniach kopalnianych zespołów do spraw zagrożeń naturalnych,
 • poprawę jakości wykonywanej obudowy wyrobisk górniczych,
 • bieżącą analizę planów ratownictwa górniczego,
 • wykonywanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją.
do góry