Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy oraz przedstawicielami kierownictwa i dozoru ruchu w Kopalni Siarki „Osiek”

21 Października 2016

W piątek, 21 października br. w Zakładzie Górniczym – Kopalnia Siarki „Osiek” w Osieku odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz kierownictwem i dozorem ruchu tej kopalni oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne lub inne roboty w ruchu tego zakładu górniczego.

 Podczas spotkania:

  • przedstawiono analizę stanu wypadkowości w otworowych zakładach górniczych w 2016 r.;
  • omówiono wypadki zaistniałe w 2016 r. w reprezentowanych zakładach, a także problematykę w zakresie kształtowania się i wdrażania przyjaznej dla pracowników, bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy;
  • omówiono zagadnienia dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzanych w czasie kontroli prowadzonych przez Urząd, a także najczęściej spotykane przyczyny wykonywania prac w sposób niebezpieczny.
do góry