Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących (..)

Spotkanie z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych

3 Listopada 2015

29 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych, nadzorowanych przez Urząd. Podczas spotkania, któremu przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Gliwicach omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • stan bezpieczeństwa pracy w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
 • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach;
 • wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na wzrost ogólnej liczby wypadków zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2015 r. wśród załogi własnej kopalń w stosunku do 2014 r. Omówiono nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść.

Szczególną uwagę zwrócono na:

 • konieczność weryfikacji dokumentacji układów transportu materiałów i urządzeń w zakresie prawidłowego doboru zastosowanych środków transportowych, w tym ich dopuszczalnych obciążeń i gabarytów transportowanych elementów w odniesieniu do występujących parametrów wyrobisk;
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń, a w szczególności wyeliminowanie ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu takich prac;
 • egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie konserwacji, napraw i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych;
 • konieczność skutecznego eliminowania nieprawidłowości związanych z obsługą i eksploatacją przenośników taśmowych;
 • konieczność powiadamiania organu nadzoru górniczego o zamierzonym rozpoczęciu wykonywania robót strzałowych przez podmiot wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego, najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
do góry