Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami zakładów wydobywających (..)

Spotkanie z przedstawicielami zakładów wydobywających solanki, wody lecznicze i termalne

26 Sierpnia 2011

25 sierpnia br. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w siedzibie Przedsiębiorstwa "Uzdrowisko Szczawnica" S.A. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu otworowych zakładów górniczych wydobywających solanki, wody lecznicze i termalne.
Podczas spotkania przedstawiono: strategię działania OUG w Krakowie w zakresie górnictwa otworowego wynikającą z Planu Pracy Urzędu na 2011 r., zagadnienia dotyczące gospodarowania złożami w procesie eksploatacji, zasady prawidłowego oraz bezpiecznego prowadzenia eksploatacji i przepisów obowiązujących w tym zakresie, gromadzenie środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego. Poruszono rolę "czynnika ludzkiego", jako przyczyny wypadków przy pracy.
Dyrektor OUG w Krakowie przypomniał kierownikom ruchu zasady i sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.
W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie.

do góry