Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przewodniczącymi ZZ "Kadra"

Spotkanie z przewodniczącymi ZZ "Kadra"

16 Czerwca 2009

W dniu 10 czerwca 2009 r. w siedzibie klubu NOT KW S.A. Oddział KWK "Marcel" w Radlinie odbyło się spotkanie przewodniczących ZZ "Kadra" kopalń Kompanii Węglowej S.A. Centrum Wydobywczego "Południe" z przedstawicielami OUG w Rybniku. Stronie związkowej przewodniczył Przewodniczący ZZ "Kadra" KW S.A. Grzegorz Herwy, będący jednocześnie Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych "Kadra".

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące działalności zakładów górniczych, w tym:

  • sposób przeprowadzania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników OUG w Rybniku w ramach kontroli limitowanych, doraźnych i powtórnych,
  • rozwiązania zawarte w projekcie nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
  • aktualną statystykę wypadków w górnictwie, zwłaszcza w kopalniach węgla kamiennego.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na niepokojącą tendencję wzrostu ogólnej liczby wypadków, zwłaszcza w firmach usługowych oraz związaną z tym konieczność podejmowania różnorodnych, często niekonwencjonalnych działań profilaktycznych. Pozytywnie oceniono wdrożone w kopalniach systemy zarządzania bezpieczeństwem, wskazując jednocześnie na konieczność objęcia stałą analizą wszystkich zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Podkreślono potrzebę wzmocnienia roli osób dozoru, ale również zwiększenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

do góry