Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” (..)

Spotkanie z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

26 Października 2015

23 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i firmy Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Spotkaniu przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach. W jego trakcie omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w 9 miesiącach 2015 r.;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wnioski wynikające z zakończonych przez Urząd badań wypadków i zdarzeń.

Podczas narady zwrócono szczególną uwagę na wzrost ogólnej liczby wypadków zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2015 r. wśród załogi własnej kopalń w stosunku do 2014 r.  Sytuacja taka miała miejsce przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby wypadków, zauważalnym na przestrzeni ostatnich kilku lat.

W trakcie prezentacji wyników kontroli przeprowadzanych przez OUG w Gliwicach wskazano na najczęstsze przyczyny wstrzymania eksploatacji maszyn urabiających oraz nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych.

Podczas omawiania przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zwrócono uwagę na:

  • konieczność weryfikacji dokumentacji układów transportu materiałów i urządzeń w zakresie prawidłowego doboru zastosowanych środków transportowych, w tym szczegółową analizę dopuszczalnych obciążeń i gabarytów transportowanych elementów w odniesieniu do występujących parametrów wyrobisk;
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń,
    a w szczególności wyeliminowanie ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu takich prac;
  • powtarzające się nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi nieprzestrzeganiu ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść.

Na zakończenie spotkania wystosowano apel do uczestników spotkania o propagowanie działań na rzecz podniesienia poziomu dyscypliny pracy wśród osób dozoru ruchu w zakładach górniczych.

do góry