Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy (..)

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

26 Października 2015

23 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. W naradzie udział wzięli przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., firmy Węglokoks Kraj Sp. z o.o., ZG „Siltech” Sp. z o.o. oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Podczas spotkania, któremu przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Gliwicach, omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników, w tym powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w 9 miesiącach 2015 r.

W trakcie narady szczególną uwagę poświęcono na omówienie statystyk bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego, ponieważ zaobserwowano tendencję wzrostu ogólnej liczby wypadków zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2015 r. wśród załogi własnej kopalń w stosunku do 2014 r. Sytuacja ta miała miejsce przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby wypadków, zauważalnym w ostatnich latach. Poruszono również kwestie warunków klimatycznych w miejscach prowadzonych robót górniczych oraz zasad współpracy pomiędzy inspektorami pracy a służbami bhp w zakładach górniczych.

Podczas omawiania przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zwrócono uwagę na:

  • powtarzające się nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające między innymi nieprzestrzeganiu ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść;
  • konieczność weryfikacji dokumentacji układów transportu materiałów i urządzeń w zakresie prawidłowego doboru zastosowanych środków transportowych, w tym szczegółową analizę dopuszczalnych obciążeń i gabarytów transportowanych elementów w odniesieniu do występujących parametrów wyrobisk;
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia transportu materiałów i urządzeń,
    a w szczególności wyeliminowanie ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu takich prac.

Na zakończenie spotkania wystosowano apel do uczestników spotkania o zwiększenie poziomu zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry