Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu (..)

Spotkanie z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego

29 Września 2022

W środę, 28 września br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się spotkanie pracowników Departamentu Energomechanicznego WUG z rzeczoznawcami do spraw ruchu zakładu górniczego, którym Prezes WUG nadał uprawnienia do wykonywania badań i sporządzania opinii w sprawach dotyczących elementów górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń technicznych.

Głównym tematem obrad było omówienie zasad funkcjonowania rzeczoznawcy jako podmiotu wykonującego w ramach swojej działalności zawodowej czynności mu powierzone w ruchu zakładu górniczego oraz aktualne wymagania prawne w tym zakresie. Przedstawiono model jednostki rzeczoznawczej w oparciu o wymagania normy europejskiej PN-EN ISO/IEC 17020:2012 dotyczącej tzw. jednostek inspekcyjnych.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele 15 jednostek rzeczoznawczych, przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa w górnictwie oraz statystyki dotyczące wypadków za okres ostatnich 8. miesięcy wraz z omówieniem najczęstszych przyczyn ich wystąpienia.   

do góry