Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej KWK Bobrek - Piekary w Bytomiu

3 Października 2022

W czwartek, 29 września br. w siedzibie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”w Bytomiu, odbyło się trzydzieste pierwsze posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary” w Bytomiu, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych miasta Piekary Śląskie.

Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary” w Bytomiu, SRK S.A. Odziały: KWK „Centrum” w Bytomiu, KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie I i II kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A. Odziały: KWK „Centrum” w Bytomiu, KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Szczegółowo zostały także poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

 

 

do góry