Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z rzeczoznawcami

Spotkanie z rzeczoznawcami

14 Kwietnia 2010

14 kwietnia br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się spotkanie z jednostkami rzeczoznawczymi. Podczas spotkania omówiono zasady przyznawania upoważnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego (art. 78a ustawy - Prawo geologiczne i górnicze) oraz obowiązki jednostki rzeczoznawczej wynikające z posiadanego upoważnienia. Poza tym jednostki rzeczoznawcze przedstawiły sprawozdanie z działalności rzeczoznawczej za rok 2009, w którym uwzględniono stwierdzone nieprawidłowości występujące podczas eksploatacji górniczych wyciągów szybowych oraz stwierdzone nieprawidłowości występujące podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych i urządzeń transportowych specjalnych. Omówiono również przeprowadzanie kontroli w jednostkach rzeczoznawczych i zasady potwierdzania certyfikatami zdolności i poprawności wykonywania badań przez jednostki rzeczoznawcze.

do góry