Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej (..)

Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów

15 Kwietnia 2010
W dniu 14 kwietnia 2010 r. w KWK "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S. A., Z-ca Prezydenta Miasta Knurów, przedstawiciele Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik oraz kopalni "Knurów-Szczygłowice". Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. i I kwartale 2010 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2010 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność skrócenia czasu realizacji prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice", związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza".
do góry