Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z władzami powiatu kłobuckiego

Spotkanie z władzami powiatu kłobuckiego

24 Lipca 2009

W dniu 23 lipca 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach ze starostą kłobuckim. Celem spotkania było przedstawienie problemów związanych z działalnością górniczą prowadzoną w odkrywkowych zakładach górniczych na terenie powiatu kłobuckiego.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta kłobucki Stanisław Garncarek, dyrektor OUG w Gliwicach Piotr Wojtacha, zastępca dyrektora gliwickiego OUG Piotr Karkula oraz geolog powiatowy Andrzej Kaczmarek.

Podczas spotkania zapoznano przedstawicieli powiatu kłobuckiego z działalnością górniczą prowadzoną na terenie powiatu. Nakreślono ramy dalszej współpracy, szczególnie w zakresie rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych oraz zwalczania zjawiska nielegalnej eksploatacji. Uzgodniono, że w IV kwartale 2009 r. odbędzie się spotkanie ze starostami, burmistrzami i wójtami „subregionu częstochowskiego” poświęcone roli i zadaniom OUG w Gliwicach.

do góry