Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wizyta w kopalni wapienia "Kujawy"

Wizyta w kopalni wapienia "Kujawy"

22 Lipca 2009

W dniach 20–21 lipca 2009 r. członkowie powołanego przez Prezesa WUG Zespołu do spraw wpływu czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego przebywali w Zakładzie Górniczym "Kujawy" należącym do Lafarge Cement S.A. – jednego z głównych producentów kruszyw, cementu i  betonu w Polsce.

Celem wyjazdu było zapoznanie się przez członków Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele urzędów górniczych i przedsiębiorców z JSW S.A., KHW S.A., KW S.A. i PKW S.A., z wdrożonymi rozwiązaniami w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem pracy w Lafarge Cement S.A. w Małogoszczy, ZG "Kujawy" oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie. Wnioski z wizyty mogą być pomocne w opracowaniu przez Zespół nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i technicznych zmierzających do podniesienia stanu bezpieczeństwa w górnictwie węglowym.

do góry