Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

15 Czerwca 2023

W środę, 14 czerwca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych, nadzorowanych przez Urząd, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych, w tym wymiana doświadczeń z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze działań informacyjnych, prewencyjnych i profilaktycznych, wpływających na poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na ograniczenie wypadkowości w górnictwie.

W trakcie spotkania omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w tych zakładach;
  • wypadki i zdarzenia zaistniałe w latach 2021, 2022 i 2023 oraz działania podjęte dla zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku w 2023 r. , w tym najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia.

W trakcie dyskusji poruszono także tematy dotyczące:

  • zgłaszania oraz dochodzenia okoliczności i przyczyn wypadków, w tym prowadzenie przesłuchań,
  • przestrzegania czasu pracy,
  • prawidłowego stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej,
  • interwencji podejmowanych w wyniku zawiadomień o nieprawidłowościach w ruchu zakładu górniczego przekazywanych przez pracowników,
  • obszaru możliwej poprawy skuteczności działania społecznej inspekcji pracy.
do góry