Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkanie z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych

10 Kwietnia 2017

W piątek, 7 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. W trakcie spotkania, któremu przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2016 roku oraz 2 miesiącach 2017 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli,
  • przyczyny i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych wraz z wnioskami i podjętymi przez dyrektora OUG w Gliwicach działaniami zmierzającymi do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom w przyszłości.

Ponadto szczególną uwagę zwrócono na nieprawidłowości związane m.in.:

  • z wyposażeniem maszyn urabiających w układy zraszania w aspekcie zgodności z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i projektami technicznymi,
  • ze stanem technicznym obudowy w wyrobiskach chodnikowych i ścianowych, w tym wyrobisk stanowiących drogi wentylacyjne z rejonów eksploatacyjnych,
  • ze stanem technicznym maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Omówiono również zasady współpracy pomiędzy pracownikami zakładu górniczego i podmiotów gospodarczych zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Przedstawiciel Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, zwrócił uwagę na prawidłowy opis urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatowanych w zakładzie górniczym, w aspekcie wyznaczania do ich obsługi pracowników zatrudnionych w danym rejonie po raz pierwszy.

do góry