Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” (..)

Spotkanie z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

10 Kwietnia 2017

W piątek, 7 kwietnia br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Program obrad, którym przewodniczył zastępca dyrektora OUG w Gliwicach obejmował omówienie:

  • stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2016 roku oraz 2 miesiącach 2017 roku wraz ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli,
  • przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych wraz z wnioskami i podjętymi przez dyrektora OUG w Gliwicach działaniami zmierzającymi do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom w przyszłości.

Szczególną uwagę zwrócono na nieprawidłowości związane m.in.:

  • z wyposażeniem maszyn urabiających w układy zraszania w aspekcie zgodności z dokumentacjami techniczno-ruchowymi i projektami technicznymi,
  • ze stanem technicznym obudowy w wyrobiskach chodnikowych i ścianowych, w tym wyrobisk stanowiących drogi wentylacyjne z rejonów eksploatacyjnych,
  • z rolą osób dozoru ruchu w aspekcie zaistniałych zdarzeń i wypadków oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
do góry