Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z zastępcą Łódzkiego Wojewódzkiego (..)

Spotkanie z zastępcą Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

2 Sierpnia 2023

We wtorek, 1 sierpnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu z zastępcą Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Podczas spotkania omówiono zasady wspólnych działań kontrolnych na rok 2023 w zakresie gospodarowania odpadami w likwidowanych zakładach górniczych. Podsumowano dotychczasowe doświadczenia z działalności kontrolnej w zakładach górniczych na terenie województwa łódzkiego, w szczególności poruszono kwestie przestrzegania przez przedsiębiorców górniczych przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Omówiono zasady dalszej współpracy organów, polegającej na wymianie informacji oraz wyników kontroli o istotnym znaczeniu dla środowiska.

Spotkanie przeprowadzono w realizacji porozumienia zawartego 14 grudnia 2022 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry