Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem (..)

Spotkanie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

7 Sierpnia 2023

W piątek, 4 sierpnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.  Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w ramach współpracy organów i realizacji ustawowych zadań w obszarze ochrony środowiska.

Podczas prowadzonych rozmów:

  • wymieniono się doświadczeniami z działalności kontrolnej w zakładach górniczych w 2022 r. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
  • sprecyzowano zasady prowadzenia wspólnych kontroli w zakładach górniczych;
  • ustalono zasady współdziałania organów w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji oraz składowania odpadów w wyrobiskach górniczych bez wymaganych pozwoleń;
  • ustalono kierunki współpracy organów na szczeblu terenowym na rok bieżący oraz 2024 r.

Spotkanie przeprowadzono w ramach realizacji porozumienia zawartego 14 grudnia 2022 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

do góry