Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu (..)

Spotkanie zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

9 Grudnia 2015

8 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, odbyło się spotkanie zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

W trakcie spotkania omówiono kompetencje poszczególnych organów w odniesieniu do właściwości miejscowej i rzeczowej. Dyskutowano również o głównych obszarach współpracy pomiędzy urzędami w roku 2015 oraz planowanych działaniach na rok 2016 dotyczących:

  • zasad wymiany informacji na temat przeprowadzanych kontroli i stwierdzanych podczas kontroli nieprawidłowości,
  • możliwości przeprowadzenia wspólnych spotkań ze społecznymi inspektorami pracy
    z nadzorowanych i kontrolowanych zakładów górniczych.
do góry