Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy

9 Grudnia 2015

9 grudnia br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z kierownikami i pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału terenowego w Bydgoszczy, Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału terenowego w Gdańsku, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Spotkanie prowadził zastępca dyrektora OUG w Gdańsku.

W trakcie narady omówiono m in.:

  • właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów biorących udział w spotkaniu;
  • tryb kontroli przeprowadzanych przez pracowników inspekcyjno-technicznych OUG w Gdańsku;
  • tryb badań powypadkowych prowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych OUG w Gdańsku;
  • propozycję współpracy w zakresie:
    • przekazywania informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli w zakładach górniczych,
    • udziału przedstawicieli PIP i UDT w spotkaniach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych - odkrywkowych zakładów górniczych, zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zakładów wykonujących roboty geologiczne.
do góry