Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy w Kopalni (..)

Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy w Kopalni „Olkusz-Pomorzany”

21 Maja 2015

21 maja br. w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” odbyło się spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy, przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych, a także pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację maszyn i urządzeń transportowych.

Na spotkaniu omówiono problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosów oraz zawałem skał stropowych, najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości w ruchu podziemnych zakładów górniczych w szczególności w aspekcie eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych oraz zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.  Ponadto przedstawiono przyczyny wypadków, do których doszło podczas wykonywania robót w warunkach zagrożenia opadem lub zawałem skał oraz niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń. Omówiono również występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane podczas przeprowadzanych przez Urząd kontroli robót w Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Podkreślono rolę i znaczenie przodowych brygad i zespołów pracowniczych jak również przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy dla bezpiecznej organizacji robót górniczych i transportowych. Podczas spotkania zaprezentowano animacje rekonstrukcji zdarzeń i wypadków zaistniałych w kopalniach

do góry