Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu (..)

Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”

2 Listopada 2022

W piątek, 28 października br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu ze Społecznymi Inspektorami Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Podczas obrad przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych, najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów, zasad techniki górniczej, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy przy robotach górniczych zwłaszcza związanych z przebywaniem i wykonywaniem czynności w przodku wyrobiska. W szczególności zwrócono uwagę na stwierdzone przyczyny powtarzających się wypadków charakterystycznych zaistniałych podczas przewozu osób i odnotowywane zgony naturalne związane z zażywaniem środków psychoaktywnych. Omówiono również nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli zakładu górniczego.

do góry