Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy

2 Listopada 2022

W czwartek, 28 października br. w odkrywkowym zakładzie górniczym Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Miedzianka” odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy, służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych:

  • Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Miedzianka”,
  • Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Wolica”,
  • Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Sławno”.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele firm podwykonawczych świadczących usługi w ruchu zakładów górniczych należących do Nordkalk Sp. z o.o.

Podczas obrad omówiono między innymi:

  • stan wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych, w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działania zmierzające do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i niestwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na rok 2022.

do góry