Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy

Spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy

11 Października 2021

W czwartek, 7 października br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy, a także Rejonowymi oraz Oddziałowymi Społecznymi Inspektorami Pracy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Podczas obrad przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych, w tym naruszone przepisy górnicze i podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy robotach górniczych, a także zasady bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz maszynach. Omówiono również nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli zakładu górniczego.

do góry