Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze służbą BHP oraz osobami kierownictwa i (..)

Spotkanie ze służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego

21 Listopada 2022

W piątek, 18 listopada br. w odkrywkowym zakładzie górniczym „Trzuskawica” odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze służbą BHP oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Podczas obrad omówiono między innymi:

  • stan wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych, w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działania zmierzające do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i niestwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021-2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na rok 2022.

do góry