Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony (..)

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka”

22 Listopada 2022

W piątek, 18 listopada br. odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz z zakładowym inspektorem pracy i oddziałowymi inspektorami pracy zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance. Celem spotkania było omówienie  zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników.

Podczas obrad omówiono:

  • przepisy Kodeksu pracy;
  • stan bezpieczeństwa pracy w L.W. Bogdanka w odniesieniu do wskaźników wypadkowości w całym górnictwie węgla kamiennego oraz poszczególnych spółek węglowych;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników, w tym powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych
    w zakładzie górniczym;
  • wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych;
  • nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników urzędu górniczego podczas przeprowadzonych kontroli w zakładzie górniczym, w tym przykłady niebezpiecznych zachowań wśród pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym;
  • okoliczności ryzykownych zachowań pracowników przy prowadzeniu prac;
  • kampanie i dobre praktyki z zakresu BHP stosowane u innych przedsiębiorców zajmujących się eksploatacją kopalin ze złóż.
do góry